บ้านอยู่ไกล มาจากต่างจังหวัด อยู่หอไหนดี ?

บ้านอยู่ไกล มาจากต่างจังหวัด อยู่หอไหนดี ?

น้องๆสามารถดูรายละเอียดหอที่น่าสนใจได้เลย

 

หอพักนักศึกษา

http://www.residencehall.kmutt.ac.th/

 

หอพักติดดาว

http://www.residencehall.kmutt.ac.th/index.php?ln=TH&mod=content&ParentID=072&menu=star_dorm