สำนักงานกิจการนักศึกษามจธ.

สำนักงานกิจการนักศึกษามจธ.

 

“ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาลัย อยากทราบรายละเอียดหรือแจ้งปัญหา ติดต่อได้ที่นี่เลย”

 

หน่วยงานที่ดูแลด้านกิจกรรมของมหาลัย ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใต้โรงอาหารของ

มีเว็บไซค์ให้เราเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ

http://web.kmutt.ac.th/saffairs/

 

และมีแฟนเพจ Official ที่ไว้ติดต่อข่าวสารได้ด้วย

https://www.facebook.com/sao.kmutt/