อาจารย์และช่องทางการติดต่อ

 

อาจารย์และช่องทางการติดต่อ

 

“เขียนชื่ออาจารย์ไม่เป็น หรืออยากรู้ว่าอาจารย์ท่านไหนสามารถติดต่อได้ยังไง ในนี้มีข้อมูล”

 

รายชื่ออาจารย์ท่านต่างๆในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะรวบรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว มีรูปประกอบด้วยนะ สำหรับน้องๆที่จำชื่อไม่ได้ แต่จำหน้าได้

https://www.sit.kmutt.ac.th/personnels/faculty/