เรียนย้อนหลังออนไลน์ ระบบ SIT E-Learning

เรียนย้อนหลังออนไลน์ ระบบ SIT E-Learning

“เรียนไม่ทัน ไปเรียนไม่ได้ อยากเรียนย้อนหลัง? เด็กไอทีทำได้”

เว็บไซค์สำหรับเข้าเรียนย้อนหลัง กับระบบที่ทางคณะจัดไว้ให้แล้ว
เพียงน้องๆใส่รหัสนักศึกษา ก็ใช้งานได้เลย
https://learning.sit.kmutt.ac.th/#/signin

เราสามารถให้อาจารย์อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนที่อยากได้ ผ่านระบบนี้ได้ด้วยนะ
เผลอๆอาจารย์อาจอัพโหลดเอกสารบอกคะแนนน้องๆในระบบนี้แบบเงียบๆด้วยแหล่ะ

สามารถติดตามข่าวสารตัวระบบ SIT E-Learning ได้ที่
https://www.facebook.com/elearning.sit.7

หรือหากมีคำถาม และต้องการแจ้งเรื่องต่างๆเกี่ยวกับระบบสามารถติดต่อได้กับ
Mr. Noppadon Suabjong,
นาย นพดล สืบจง,

Computer Specialist
noppadon.sua@sit.kmutt.ac.th
0-2470-9821