แผนการเรียนของเด็ก SIT

แผนการเรียนของเด็ก SIT

“คณะมีวิชาอะไรบ้าง? วิชาไหนเรียนปีไหน? ตัวไหนต้องเรียนก่อน ถึงจะไปเรียนอีกตัวได้?”

 

เลือกดูง่ายๆ รหัสก็คือเลขปีของน้องๆ ถ้ารหัส 60 ก็หมายถึงน้องๆที่เข้ามาเรียน ปีพ.ศ.2560 นั่นเอง

 

ตารางวิชาสำหรับน้องๆสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.sit.kmutt.ac.th/bsc-it/แผนการศึกษา/

 

ถ้าน้องๆไอทีมีปัญหา หรือสงสัยเกี่ยวกับวิชาเรียน สามารถติดต่อโดยตรงกับ

Mrs. Pornthip Sirijutikul,

นาง พรทิพย์ สิริจุติกุล,

 

Educational Services Personnel

pornthip@sit.kmutt.ac.th

0-2470-9857

 

ตารางวิชาสำหรับน้องๆสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

https://www.sit.kmutt.ac.th/bsc-cs/แผนการศึกษา-bcs/

 

และน้องๆวิทยาการคอมที่มีคำถาม หรือข้อสงสัย ก็สามารถติดต่อได้ที่

Miss Rapeeporn Phattaratummaruk,

น.ส. รพีพร ภัทราธรรมรักษ์,

 

Educational Services Personnel

rapeeporn@sit.kmutt.ac.th

0-2470-9832

 

ตารางวิชาสำหรับน้องๆ หลักสูตรนวัตกรรมบริการดิจิทัล

https://www.sit.kmutt.ac.th/bsc-dsi-2/