ด้านวิชาการและการศึกษา

ด้านวิชาการและการศึกษา

น้องๆสามารถดูเรื่องของการศึกษา รายชื่อวิชาเรียนต่างๆ, การลงทะเบียนเรียนวิชาที่ชอบกลุ่มที่ใช่, ตารางกิจกรรมเด็กใหม่, วิธีการเรียนออนไลน์ย้อนหลังของเด็กไอที, ติดต่ออาจารย์วิชาต่างๆ, แผนการเรียนของเด็กไอทีและ CS, ปฎิทินการศึกษาตลอดทั้งปี ได้ภายในหัวข้อนี้

 

งานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

 

“Account ใช้เน็ตมอฟรี, ลืมรหัสนักศึกษา, ทางออกติดโปร, การรับเกียรตินิยม, การแต่งกาย, เชิญทางนี้!”

 

ทุกเรื่องที่เด็กใหม่ควรรู้ เราสามารถเข้าไปดูวิธีการและขั้นตอนได้ภายในเว็บนี้เลย

regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php