ซอฟแวร์ฟรี วินโดวฟรี Hosting ฟรี !!

การให้บริการด้านระบบเทคนิคต่างๆและซอฟแวร์ เพื่อการศึกษาของคณะ SIT

“ซอฟแวร์ฟรี วินโดวฟรี Hosting ฟรี หรือแม้กระทั่ง VM บน mainframe เรามีให้หมด”

 

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับน้องๆ ในคณะไอที ฝ่ายนี้เค้าจะคอยดูแลเรื่องระบบต่างๆภายในคณะเราให้ เช่น Student Account ที่เราใช้ในคณะ, ระบบ SIT E-Learning, ระบบ Internet รวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน และโปรเจคตามห้องเรียนด้วย

 

เราสามารถขอใช้งาน Hosting หรือ Virtual Machine บนเครื่อง Mainframe ของคณะได้ ในกรณีที่อยากศึกษา สามารถติดต่อขอใช้งานได้เลย อาจจะต้องมีการเขียนเอกสารนิดหน่อยนะ

 

รายละเอียดเต็มๆ น้องๆสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซค์นี้โล้ดด

https://sit.kmutt.ac.th/thinfrastructer-services/

และสามารถติดต่อกับที่นี่ถ้ามีปัญหาการบริการด้านเทคนิคในคณะ

SIT Service desk contact. (for SIT Service Problem)

Email: servicedesk@sit.kmutt.ac.th

Phone: 02-470-9879

 

หรือถ้าเกี่ยวกับ Student Account สามารถติดต่อกับ

KMUTT contact. (for KMUTT, eduroam Wireless, or KMUTT Account problem)

Email: noc@kmutt.ac.th

Phone: 02-470-8261